Anahtar Kelimeler: 0


Kart aidatı almayan bankalar

Bunu biz değil Türkiye Bankalar Birliği söylüyor

Başka açıklamaları da var:

Bankalar fiyatlamada serbest! Her banka müşterisine farklı teklifler sunabilir. Nihai karar tüketicinindir. Bankalar müşterinin talebi halinde her türlü bankacılık belgesini müşterisine vermek zorundadır. Bankalar, imzalanansözleşmede tüketici aleyhine değişiklik yapamaz ama sözleşmede herhangi bir değişiklik yaparsa bunu müşterisine kredi kart ekstresi ile gönderebilir. Kart kullanmaya devam edilirse değişiklik tüketici tarafından da kabul edilmiş sayılır.

Geçen hafta Türkiye Bankalar Birliği, Tüketiciler Birliği’ni ziyaret etti! Ziyaret, Tüketiciler Birliği’nin Türkiye Bankalar Birliği’ne gönderdiği “Bankaların Bireysel Müşterilerine İlişkin Sorun ve Çözüm Önerileri" mektubuna cevap niteliğindeydi. TBB, mektuba yönelik hazırladığı yanıtları teslim etti ve iki taraf, bankacılık müşterilerinin şikâyetleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Haziran 2011’de Tüketiciler Birliği tarafından TBB’ye iletilen mektupta bankacılık hizmetleri ile ilgili vatandaşların şikâyet ettiği belli başlı konular ele alınmış. Tahmin edebileceğiniz gibi ilk sırada da “kredi kart aidatları” ve “hesap işletim ücretleri” konuları yer alıyor.
Türkiye Bankalar Birliği’nin çeşitli yasa ve yönetmeliklere dayandırarak mektuba verdiği yanıtları kısaltarak sizler için derledik:

 Bankaların yasalara göre tacir olması nedeniyle verdikleri hizmetlere istinaden ücret alma hakkıbulunmaktadır.
 Kredilere uygulanacak faiz oranları ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları bankalar tarafındanserbestçe belirlenebilir.
 Kredi kart ücreti, sözleşmede düzenlenmek koşuluyla alınabilir. Bu ücret kartın talebi ile başlar kullanım süresince devam eder.  Kredi kart hizmetini sunmak için bankaların üstlendiği bazı maliyetler vardır. Kart basımı, kart için yurtdışından temin edilen plastik, üzerindeki çip, her ay düzenli ekstre gönderimi, uluslararası kredi kart kuruluşlarına ödenen lisans bedelleri, 7/24 çalıştırılan personele ödenen ücretler, teknolojik altyapı maliyetleri bunlar arasında sayılabilir.
 Kredi kart sözleşme değişiklikleri müşteriye hesap özetleri ile bildirilebilir. Bildirimin ait olduğu son ödeme tarihinden sonra kart kullanıcısı kartını kullanmaya devam ederse, müşteri sözleşmede oluşan değişikliğikabul etmiş sayılır.
 Her banka müşterileriyle kurduğu iş ilişkisi düzeyine göre sadece kart ücretinde değil genel olarak bankacılık masraf ve komisyonlarında farklılaştırmaya gidebilir, müşterilere farklı teklifler sunabilir. Bu teklifler müşteri tarafından değerlendirilir ve kabul ya da reddedilir. Ayrıca kart ücreti/aidatı ödemek istemeyen müşteriler için sektörde ücret/aidat alınmayan kredi kartları da mevcuttur.
 Bankalar, müşterinin talebi halinde her türlü bankacılık işlemi ile ilgili belgelerin bir örneğini müşteriye vermek zorundadır.
 Talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiye kredi kartı verilemez.
 Kart limiti müşteri onayı alınmadan artırılamaz.
 Gönderilen kartın kargoda kaybolması tüketiciye herhangi bir sorumluluk getirmez.
 Bir kişinin sahip olduğu tüm kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartları limiti, ilk yıl için, ilgili kişinin aylık ortalama gelirinin 2 katını, ikinci yıl için ise, 4 katını aşamaz.
Sonuç: Her tüketici finansal kontrolünü ele alıp, kendisi için en uygun ürünü alternatifler arasından seçmeli! Aynı hizmeti başkalarından daha pahalıya almamak için fiyat ve hizmet karşılaştırması yapmalı.

AİDATI GERİ ALMAK İÇİN:

Önceden bahsettiğimiz üzere kredi kart aidatları geri ödeniyor ; ancak nasıl alacağımıza dair bilgi dün netleşmemişti. Bugün bilgiler biraz daha netleşmeye başladı, ama paraları geri almamız için uğraşmamız gerekecek gibi görünüyor. Çünkü kesilen aidatların otomatik ödenmesi söz konusu değil.

İzlemeniz gereken işlemler aşağıdaki gibi:

  • Bankaya bir iadeli taahhütlü mektup ile aidatların ödenmesi için ihtar gönderilecek. Sizin için örnek bir dilekçe hazırladık, bu dilekçe ile bankaya ihtar gönderebilirsiniz.

                                                                                                                                                                                            Tarih

________________ BANKASI MÜDÜRLÜĞÜ`NE

Bankanızın ________________ Hesap no’lu müşterisiyim. Tarafıma verilen________________no’lu kredi kartından rızam dışında yıllık kullanım bedeli olarak ___TL kesilmiştir.

Bu itibarla, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin bir uyuşmazlıkla ilgili verdiği 2011/4736 esas, 2011/11579 sayılı kanun yarına bozma kararı uyarınca, ‘kredi kartlarından yıllık üyelik aidatı tahsil edilmesinin haksız şart niteliğinde olduğu ve geriye dönük olarak on yıl boyunca talep edilebileceği’ emsal davası uyarınca _______ yılları arasında tarafımdan kesilen yıllık kredi kartı bedellerinin tarafıma iadesini arz ederim, aksi halde ödenmeyen bedellerin faizi ile birlikte tahsili için yasal yollarımın açık olduğunu ihtar ederim.

Adres: _____________

Ad- Soyad: _________

                         

  • Banka, ihtarınıza olumsuz cevap verir veya hiç cevap vermezse, bağlı olduğunuz kaymakamlıklardaki hakem heyetleri Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne dava açılacak. 
  • Bağlı olduğunuz ilin Tüketici Hakem Heyetlerini sorgulamak için, https://www.turkiye.gov.tr/hakem-heyeti-sorgulama adresi kullanabilirsiniz.
  • Dava açmak için dilekçe vermeniz yeterli, çeşitli dilekçe örnekleri için lüffen tıklayınız ( kredi kartınızdan kesilen aidatların ekstre bilgisi ve banka ile olan sözleşmeniz de yanınızda olmalı), mahkeme için ücret de ödemeyeceksiniz. Hakem heyeti dilekçenizi üç ay içinde sonlandıracak ve lehinize karar çıktığı takdirde geçmişe dönük aidatlarınızı geri alacaksınız.