Saadet Partisi Bayrampaşa Belediyesi Bütçesini Değerlendirdi

İsmail Acar,Sayıştay raporunu değerlendirdi.

 

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ 2019 BÜTÇE VE BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ SAYIŞTAY RAPORU DEĞERLENDİRMESİ

İlçe Başkanımız İsmail Acar konu ile ilgili şu açıklamaları yaptılar;

´´Bugün burada Bayrampaşa Belediyesi 2019 Bütçesi ve SAYIŞTAY raporunu değerlendirmek üzere toplanmış bulunmaktayız.

Kasım 2017 de Bayrampaşa Belediyesi 2009-2018 Yılları Mali Analiz Raporunu, Eylül 2018 de de Bayrampaşa Belediyesi Ücret Tarifesi ve Hizmet Standartları Tabloları Raporunu kamuoyu ile paylaşmıştık.

Yine ilçe divan toplantılarımızda Ülkemizin ve Bayrampaşa´mızın sorunları ve çözümleri ile ilgili görüşlerimizi sizlerle paylaşmıştık.

Saadet Partisi olarak geçen yıl 08 Kasım tarihinde yapmış olduğumuz Bayrampaşa Belediyesi 2009-2018 Yılları Mali Analiz Raporunu kamuoyu ile paylaştığımızda 2010 yılından beri Bayrampaşa Belediyesi SAYIŞTAY Denetinden geçmediğini şu sözlerle ifade etmiştik.

Bayrampaşa Belediyesi´nin

Çıktı veya sonuç odaklı olmayan performans hedefleri belirlediği,

Saydamlık, hesap verilebilirlik ilkelerine uymadığı,

Performans hedefi ve göstergelerinin sade ve anlaşılır şekilde ifade edilmediği ve performans göstergelerinin ölçülebilir olarak belirlenmediği,

?´Faaliyet Raporlarının ?´Mali Denetim Sonuçları ?´ bölümünde görüldüğü üzere 2010 yılından beri SAYIŞTAY Denetiminden geçmediği ve Kamu denetiminin kâmil manada işletil(eme)mediği,

Belediye imkân ve kaynaklarının verimli kullanılmadığı,

Göstermelik uygulamalara rağmen, halktan uzaklaşıldığı,

Başarısızlığın eğlence organizasyonları ve konserlerle kamufle edildiği,

Hizmetlerin önceliğinin değiştiği,

Kayırmacılığın yeniden hortladığı,

Hak ve Adalet anlayışının terk edildiği, anlaşılmıştır.

Kamu yararı ve Bayrampaşalıların haklarının korunmasını esas alarak yayınlamış olduğumuz bu raporların; rantı ve fırsatçılığı değil, hukuku, ahlâkı, vicdanı ve şehri merkeze alan insan eksenli bir anlayışın hâkim olmasına katkı sağlamasını diliyoruz.

Bu vesile ile raporları ve çalışmaların hazırlanmasında emeği geçen İl ve İlçe Mahalli İdareler Birimimizdeki çalışma arkadaşlarımıza, görüş ve katkılarıyla bizlerden desteklerini esirgemeyen uzman ve akademisyenlere teşekkür ediyor şükranlarımızı arz ediyoruz.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ 2019 BÜTÇE DEĞERLENDİRMELERİMİZ

Bayrampaşa Belediyesi gelir bütçesi gerçekleşme oranı %69-92 oranında gerçekleşmişken, 2017 yılında %19, 2018 yılında %29 ve 2019 yılında %14 artış öngörmektedir. Gelir Bütçesinde öngörülen bu artışlar oldukça afakidir.

Gider Bütçesi gerçekleşmeleri %95 üzerinde gerçekleşirken, gelir bütçesi gerçekleşmeleri bu oranın çok altında kalmaktadır. Bu bütçe öngörüsü ile Bayrampaşa Belediyesinin bankalara borçlanma yanında ayrıca firmalara da borçlanacağı görülmektedir.

Gelir Bütçesi 2009 yılı sonrası 2011 ve 2012 yılları haricinde hep (?) büyüme göstermiş, hedefleri tutturamamıştır.

Bayrampaşa Belediyesi Gider Bütçesinde 2018 yılında %29, 2019 yılında %14 artış öngörmektedir. Ülkemizin ekonomik krizle boğuştuğu bugünlerde vatandaşa tasarruf çağrıları yapan Ak Parti İktidarının çağrılarına en çok uyması gereken Ak Partili Bayrampaşa Belediyesinin bir yandan çok büyük borç yükü oluşturmuşken bir yandan da bu ölçüde giderlerde artış planlamasının makul bir yanı bulunmamaktadır.

Kamu Mali Yönetim Kanunun ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği, alınacak borçlar ve anapara ödemeleri gelir ve gider bütçesinde gösterilmez, açık ve fazlanın finansmanı tablosunda gösterilir. Bayrampaşa Belediyesi 2018-2019-2020 ve 2021 yıllarında sadece borç alma öngörmektedir. Ancak Bilanço´nun Kısa Vadeli İç Mali Borçlar bölümünde görülebileceği üzere yıl içerisinde ödemek zorunda olduğu borç anapara ödemeleri bulunmaktadır. Bayrampaşa Belediyesi finansman tablosunda borç anapara geri ödemeleri öngörmeyerek hata yapmaktadır.

Kamu Mali Yönetim Kanunun ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği Gider Bütçesi içinde gider bütçesinin %5´i ile %10´u arasında Yedek Ödenek Bütçesine pay ayrılması zorunludur. Maalesef Bayrampaşa belediyesi son 6 yıldır bu basit hukuki gerekliliği bile yerine getirememektedir.

Bayrampaşa Belediyesi ekonomik krize ve artan borç yüküne aldırmadan 2019 yılında önceki yıla göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri bütçesinde önceki yıla göre %19 oranında artış öngörmektedir.

Bayrampaşa Belediyesi 2009-2017 yılları arasında faize 22,4 milyon TL harcamıştır. 9 Yılda %1.215 artan faiz giderleriyle ?´İleri Belediyecilik Projeleri´´ koca bir hayalden öteye gidemez. Önümüzdeki üç yıl da borçlanma öngören Bayrampaşa Belediyesinin faiz giderlerinin katlanarak artacağı çok açık bir şekilde görülmektedir.

Cari Transferlerin Bütçe içindeki oranı 2009 yılında %7 iken 2019 yılında %2´ye kadar düşmüştür. Cari Transferler içinde Hane halkına Yapılan Transferler ise Cari Transferler bütçesinin sadece %39´dur.

Bayrampaşa Belediyesinin borcu, duran varlık satışlarının olmadığı yıllarda katlanarak artmaktadır.

Bundan sonraki süreçte Bayrampaşa Belediyesinin bankalara borçlanmasının yanında ayrıca firmalara da borçlanacağı görülmektedir. Seçim dönemlerinde allanıp, pullanıp söylenen ?´İleri Belediyecilik´´ projeleri Bayrampaşa için bir hayal olmuştur.

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DEĞERLENDİRMELERİMİZ

Ülke gündemini geçen hafta epey meşgul eden bir başka husus ise geçtiğimiz hafta açıklanan Sayıştay Raporudur.

Rapora bir göz gezdirecek olursanız birçok trajik komik meseleyi görmeniz mümkündür.

-100 km´de 63 litre yakıt yakan kurum araçları

-Yasalara aykırı görevlendirmeler

-Bir belediyenin Tayland´a teknik gezi düzenlemesi

-1 metre hortuma 78 lira ödenmesi.

-33 kuruşluk oyuncak topa 60 lira ödenmesi

Türkiye SAYIŞTAY Raporları kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra, ismi geçen bu kurumlarda, belediyelerde görevden almalar ya da en azından soruşturma beklerken bir anda SAYIŞTAY Başkan Yardımcısının görevden alınması ile karşı karşıya kaldık.

Biz sadece şunu sormak istiyoruz madem bu raporlar dikkate alınmayıp denetime tabi tutulmayacak neden yayınlanıyor?

Enflasyon rakamları yayınlanıyor ilgili kurumdaki kişiler görevden alınıyor.

Sayıştay Raporu yayınlanıyor ilgili kurumdaki Başkan Yardımcısı görevden alınıyor.

Bu şekilde ne ekonomik krizle ne de yolsuzluklarla mücadele edilemez. Bu minare bu kılıfa sığmaz!

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Bayrampaşa Belediyesi SAYIŞTAY Raporu Eklerle birlikte 41 sayfa ve 8 ayrı bölümden oluşmaktadır.

DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI Bölümünde 5 Bulgu

DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER bölümünde 18 Bulguya yer verilmiştir.

 

BULGU 2:

Kamu İdaresinin Arsa Satışlarına İlişkin Hatalı Muhasebe İşlemlerinin Bulunması:

Muhasebe Kayıtlarında Yer Alan Arsaların Satışına İlişkin Yapılan Hatalı Muhasebe İşlemleri

B. Muhasebe Kayıtlarında Yer Almayan Arsaların Satışına İlişkin Yapılan Hatalı Muhasebe İşlemleri

BULGU 3:

Belediyeye Ait Taşınmazların Değer Tespitinin Yapılmaması ve Muhasebe Kayıtlarına Alınmaması

Bilanço bilgileri güvenilir değil.

BULGU 6:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kiraya Verilen Taşınmaz Malların, Kira Süresi Sonunda Yeniden İhale Düzenlenmeden Kira Süresinin Uzatılması

BULGU 12:

Kurum Taşınmazlarının Kiralanmasında Pazarlık Usulünün Kullanılması

BULGU 15:

Sözleşme Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Kiracıların Sözleşmelerinin Feshedilmemesi ve İhale Yasaklısı Yapılmaması

ŞİMDİ!

BİZ DE BURADAN BAYRAMPAŞALILAR ADINA YETKİLİLERE SORUYORUZ!

İhalelerde kollanan, ihale düzenlenmeden kira sözleşmesi uzatılan, yükümlülüğü yerine getirmediği halde kira sözleşmeleri feshedilmeyen ve ihale yasaklısı yapılmayan bu firmalar kimlere aittir?

Bu firmaların sahiplerinin Bayrampaşa Belediyesi yöneticileri ve AK Parti yöneticileri ile organik bağları var mıdır? Varsa nedir?